Pro Ecclesia Alapítvány

2022. évi beszamoló

Segítsen, hogy segíthessünk!

A Pro Ecclesia Alapítvány a Budaörsi Református Egyházközséget támogató alapítvány. Mint ilyen szervezetnek - az Alapító Okiratban lefektetetteknek megfelelően, és a közhasznú alapítványokról szóló törvénnyel összhangban - fő tevékenységi területe a családsegítés, időskorúak gondozása és a fiatalok közötti hitéleti tevékenység támogatása.

Arról szeretnénk ezúton tájékoztatni az olvasót, hogy ennek a célnak az érdekében mit és milyen eredménnyel tettünk 2022-ben.

Az alapítványunk bevételekhez pályázati pénzek odaítélése útján, adományi befizetésekkel és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából juthat. Az elmúlt évekhez hasonlóan alapítványunk a tavalyi évben is pályázatot nyújtott be a Budaörsi Önkormányzathoz. Ennek keretében támogatást kaptunk működési költségek fedezésére. A gazdasági nehézségek miatt az Önkormányzat támogatási célra fordítható pénzmennyisége összességében csökkent, ezért a mi alapítványunk támogatására – az elmúlt évekhez képest – kisebb összeget tudott nyújtani.

Az odaítélt, és megkapott összeget csak erre a célra szabad fordítani, erről az Önkormányzat felé el kell számolni, amit ez év elején a programok részletes ismertetésével, számlamásolatokkal meg is tettünk.

2020-ban és 2021-ben Covid járvány, templomépítés miatt nem szerveztünk Csendeshetet. 2022-ben hosszas együtt gondolkodás után született az az ötlet és döntés, hogy ne a szokásos többgenerációs tábort tartsuk meg, hanem legyen egy gyülekezeti kirándulás, és pár napos csendes lelki elvonulás.

Ennek keretében 2022. július 2-9. között Erdélybe utaztunk közel 35-en, Ősszel pedig Albertirsán, az Alberti Evangélikus vendégházban tartottunk csendes napokat. Az alapítvány anyagilag segítette ezeknek a programoknak a lebonyolítását.

Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összegeket az alapítvány alapító okiratában leírt célokra: családsegítésre, idősgondozásra, fiatalok közötti hitéleti tevékenység elősegítésére fordíthatjuk. A kapott összeget egy éven belül el kell költeni, és erről a NAV felé kell elszámolni. Mindezeknek megfelelően az elmúlt évben a következő karitatív jellegű tevékenységeket végeztük:

  • 2022.április 24-én került sor az új templomunk és gyülekezeti központunk felszentelésére. Az ünnepi istentisztelet utáni szeretetvendégség költségeihez járult hozzá az alapítvány.
  • A tanévzáró családi nap utáni ebéd anyagi terheinek egy részét vállaltuk át.
  • Mostanra már hagyománnyá vált, hogy karácsony előtt szeretetcsomagot juttatunk el a rászoruló családoknak, testvéreknek. Így történt ez tavaly is, amikor 10 család kapott ily módon élelmiszercsomagot, vagy vásárlási utalványt.
  • A gyülekezet idős, nyugdíjas testvérei részére vitamint vásároltunk.
  • Ebből a pénzből fedeztük ezeknek a karácsonykor a gyerekeknek adott apró ajándékok vásárlását, valamint a hittan oktató munkához év közben felhasznált könyvek, segédanyagok vásárlását.

Gyülekezetünk tagjaitól kapott adományokkal támogattuk még a nyári kirándulás és az őszi lelki napok lebonyolítását.

Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen adományaikkal, befizetéseikkel, adójuk 1%-ának felajánlásával mindezt lehetővé tették.

Ha valaki szeretné megtekinteni a befizetések, kifizetések részletes elszámolását, a kuratórium szívesen áll rendelkezésére.

Amennyiben módjuk van rá, kérjük, hogy ebben az évben is segítsék adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat, és ezen keresztül a Budaörsi Református Egyházközséget.