2018 évi beszámoló

Segítsen, hogy segíthessünk!

 

A Pro Ecclesia Alapítvány a Budaörsi Református Egyházközséget támogató alapítvány. Mint ilyen szervezetnek - az Alapító Okiratban lefektetetteknek megfelelően, és a közhasznú alapítványokról szóló törvénnyel összhangban - fő tevékenységi területe a családsegítés, időskorúak gondozása és a fiatalok közötti hitéleti tevékenység támogatása.

Arról szeretnénk ezúton tájékoztatni a gyülekezetet, hogy ennek a célnak az érdekében mit és milyen eredménnyel tettünk 2018-ban.

Az alapítványunk bevételekhez pályázati pénzek odaítélése útján, adományi befizetésekkel és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából juthat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan alapítványunk a tavalyi évben is pályázatot nyújtott be a Budaörsi Önkormányzathoz gyülekezeti Csendeshét támogatására és a működési költségek fedezésére. A gazdasági nehézségek miatt az Önkormányzat támogatási célra fordítható pénzmennyisége összességében csökkent, ezért a mi alapítványunk támogatására –az elmúlt évekhez képest – kisebb összeget tudott nyújtani.

Az odaítélt, és megkapott összeget csak erre a célra szabad fordítani, erről az Önkormányzat felé el kell számolni, amit ez év elején a programok részletes ismertetésével, számlamásolatokkal meg is tettünk.

Az elmúlt évben Csendeshetünket Salgóbányán, Hotel Medvesben tartottuk.

Az árak emelkedése, az általános anyagi nehézségek miatt úgy döntöttünk, hogy 2018-ban minden táborozó részvételi díját 5 %-kal, minden 10 év alatti gyermek részvételét 25 %-kal támogatjuk. Ezen kívül 1 fő teljes egészében ingyenesen jöhetett szociális rászorultság okán.

Ezen kívül a gyerekfoglalkozásokhoz szükséges oktatási segédanyag beszerzését támogattuk.

 

 

2018-ban is kaptunk támogatást az alapítvány működési költségeire. Ezt az összeget a könyvelési díj egy részének fedezésére használtuk.

 

Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összegeket az alapítvány alapító okiratában leírt célokra, családsegítésre, idősgondozásra, fiatalok közötti hitéleti tevékenység elősegítésére fordíthatjuk. A kapott összeget egy éven belül el kell költeni, és erről a NAV felé kell elszámolni.  Mindezeknek megfelelően az elmúlt évben a következő karitatív jellegű tevékenységeket végeztük:

-        A szeretetvendégségek, tanévzáró, tanévkezdő istentiszteletek utáni családi napok anyagi terheinek egy részét vállaltuk

-        Tavaly ünnepeltük a gyülekezetünk 70 éves évfordulóját. Az ebből az alkalomból rendezett szeretetvendégség költségeihez járultunk hozzá.

-        Mostanra már hagyománnyá vált, hogy karácsony előtt szeretetcsomagot juttatunk el a rászoruló családoknak, testvéreknek. Így történt ez tavaly is, amikor 8 család kapott ily módon élelmiszercsomagot, vagy vásárlási utalványt.

-        A gyülekezet idős, nyugdíjas testvérei részére vitamint vásároltunk.

-        Év végén a jól teljesítő hittanos gyerekek jutalomkönyveket kaptak ajándékba. Ebből a pénzből fedeztük ezeknek a könyveknek a beszerzését, az apró karácsonyi ajándékokat, valamint az oktató munkához év közben felhasznált könyvek, segédanyagok vásárlását.

 

 

Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen adományaikkal, befizetéseikkel, adójuk 1%-ának felajánlásával mindezt lehetővé tették.

 

Ha valaki szeretné megtekinteni a befizetések, kifizetések részletes elszámolását, a kuratórium szívesen áll rendelkezésére.

 

Amennyiben módjuk van rá, kérjük, hogy ebben az évben is segítsék adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat, és ezen keresztül a Budaörsi Református Egyházközséget.

 

Pro Ecclesia Alapítvány számlaszáma:11742173-20011765

Adószáma: 19182315-1-13

 

Köszönettel:

Pro Ecclesia Alapítvány Kuratóriuma

 

 

Comments