2017 évi beszámoló

Segítsen, hogy segíthessünk!

 

A Pro Ecclesia Alapítvány a Budaörsi Református Egyházközséget támogató alapítvány. Mint ilyen szervezetnek - az Alapító Okiratban lefektetetteknek megfelelően, és a közhasznú alapítványokról szóló törvénnyel összhangban - fő tevékenységi területe a családsegítés, időskorúak gondozása és a fiatalok közötti hitéleti tevékenység támogatása.

Arról szeretnénk ezúton tájékoztatni a gyülekezetet, hogy ennek a célnak az érdekében mit és milyen eredménnyel tettünk 2017-ben.

Az alapítványunk bevételekhez pályázati pénzek odaítélése útján, adományi befizetésekkel és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából juthat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan alapítványunk a tavalyi évben is pályázatot nyújtott be a Budaörsi Önkormányzathoz gyülekezeti Csendeshét támogatására és a működési költségek fedezésére. A gazdasági nehézségek miatt az Önkormányzat támogatási célra fordítható pénzmennyisége összességében csökkent, ezért a mi alapítványunk támogatására – az elmúlt évekhez képest – kisebb összeget tudott nyújtani.

Az odaítélt, és megkapott összeget csak erre a célra szabad fordítani, erről az Önkormányzat felé el kell számolni, amit ez év elején a programok részletes ismertetésével, számlamásolatokkal meg is tettünk.

Az elmúlt évben Csendeshetünket Balatonmáriafürdőn, a Hotel Napsugárban tartottuk.

Az árak emelkedése, az általános anyagi nehézségek miatt úgy döntöttünk, hogy 2017-ben minden táborozó 10 év alatti gyermek részvételét támogatjuk. Ezen kívül 5 fő teljes egészében ingyenesen jöhetett szociális rászorultság okán.

Egyik délután kenu túrán vettünk részt, aminek költségét a támogatásból fedeztük.

 

 

2017-ben is kaptunk támogatást az alapítvány működési költségeire. Ezt az összeget a könyvelési díj egy részének fedezésére használtuk.

 

Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összegeket az alapítvány alapító okiratában leírt célokra, családsegítésre, idősgondozásra, fiatalok közötti hitéleti tevékenység elősegítésére fordíthatjuk. A kapott összeget egy éven belül el kell költeni, és erről a NAV felé kell elszámolni.  Mindezeknek megfelelően az elmúlt évben a következő karitatív jellegű tevékenységeket végeztük:

-        A szeretetvendégségek, tanévzáró, tanévkezdő istentiszteletek utáni családi napok anyagi terheinek egy részét vállaltuk

-        Tavaly ünnepeltük a Reformáció 500-ik évfordulóját. Az ebből az alkalomból rendezett kiállítás megnyitója utáni szeretetvendégség költségeihez járultunk hozzá.

-        Mostanra már hagyománnyá vált, hogy karácsony előtt szeretetcsomagot juttatunk el a rászoruló családoknak, testvéreknek. Így történt ez tavaly is, amikor 11 család kapott ily módon élelmiszercsomagot, vagy vásárlási utalványt.

-        Nehéz anyagi helyzetben lévő testvérünk lakhatási körülményein igyekeztünk segíteni.

-        Kántoraink áldozatos, önzetlen munkáját igyekeztünk meghálálni.

-        A gyülekezet idős, nyugdíjas testvérei részére vitamint vásároltunk.

-        Év végén a jól teljesítő hittanos gyerekek jutalomkönyveket kaptak ajándékba. Ebből a pénzből fedeztük ezeknek a könyveknek a beszerzését, az apró karácsonyi ajándékokat, valamint az oktató munkához év közben felhasznált könyvek, segédanyagok vásárlását.

 

Komoly segítséget jelentettek alapítványunknak azok az adományok, amit a könyvelési költségek kigazdálkodására  kaptunk.

 

Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen adományaikkal, befizetéseikkel mindezt lehetővé tették.

 

Ha valaki szeretné megtekinteni a befizetések, kifizetések részletes elszámolását, a kuratórium szívesen áll rendelkezésére.

 

Amennyiben módjuk van rá, kérjük, hogy ebben az évben is segítsék adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat, és ezen keresztül a Budaörsi Református Egyházközséget.

 

Pro Ecclesia Alapítvány számlaszáma: 11742173-20011765

Adószáma: 19182315-1-13

 

Köszönettel:

Pro Ecclesia Alapítvány Kuratóriuma

 

 

2017. év végén nagy veszteség érte Alapítványunkat, amikor eltávozott körünkből Elekes László. Laci bácsi 2004-től volt Alapítványunk kuratóriumának elnöke.

Megrendíthetetlen hitével, sokat megélt élettapasztalatával, emberszeretetével munkálkodott azon, hogy a Pro Ecclesia Alapítvány az alapítók céljának megfelelően tudja támogatni a rászorultakat, segíteni a Budaörsi Református Gyülekezetet.

Utódja Zala-Varga Annikó.

 

Ő így ír magáról:

Dr. Zala-Varga Anikó vagyok. Földi életutam Berettyóújfaluban indult 1978. május 3-án, egy gazdálkodó édesapa és egy szülésznő édesanya gyermekeként. Szüleim elváltak négyéves koromban, édesanyám nevelte fel nővéremet és engem szűkös anyagi körülmények között, gyakorlatilag apai segítség és jelenlét nélkül. Korán megtanultam magamra számítani és szorgalommal jó eredményeket elérni. Kamaszkoromig hittem, hogy mindezzel egyedül vagyok, mivel a környezetemben senki nem beszélt arról, hogy Isten létezik és akkor is fogja a kezem, amikor azt hiszem magam vívom a csatáimat. Nem tudtam milyen elégedetten élni akkor is, ha nehéz. Csak az egyre nehezebb feladatokat láttam magam előtt hegyként emelkedni. 

 

A kedvenc apai nagyapám temetésén hallottam meg a lelkèsz hangján szóló Isten szavát először és hirtelen a helyi református templom hátsó sorában találtam magam életem első istentiszteletén tizenhét évesen. Az Úr mentőövet dobott nekem a gyász, az elvesztés emberileg akkor feldolgozhatatlannak tűnő pillanataiban. Édesapám nem tudott vagy nem akart nevelni, ezt csak Isten és Ő tudja igazán, de helyette az apai nagyapám mindig jelen volt szeretetével. Amikor az Úr visszahívta magához, nem tudtam mihez kezdjek. Tovább folytattam utamat az egyetem ajtaja felé, nehézsorsú diákként, de már nem egyedül. Az egyetemi évek gyümölcsözőek voltak hitéletem szempontjából, mert debreceni diákként a teológus barátokkal kézenfogva élvezhettem az Atya szeretetét, megízlelve milyen ereje tud lenni egy közössèghez tartozásnak és szokásommá vált egyre többet nevetni. 

 

Amikor a dimploma megszerzése után Budapestre kerültem, újra egyedül éreztem magam család és közösség nélkül. Saját döntésem eredményeként sodródtam, egyre kevésbé hallva Isten hangját, ami egy idő után teljes csendbe burkolózott számomra. Főleg nehéz és rossz tapasztalások mentén, csaknem tíz év elteltével ért el hozzám Isten hívó szava újra, amikor egy református alkalom keretében, a püspökszentlászlói cursillon arra a kérdésemre,  hogy "Mit akar vajon tőlem ebben az állapotomban Isten itt?- azt válaszolta: " Azt akarja, hogy térj vissza szeretetéhez és ezentúl vele élj!". Egészen addig azt hittem Istent ismerem akkor is, ha eltávolodtam tőle, de ott, 2015-ben értettem meg h. kóstolgatni Isten szeretetét abban a hitben, hogy a közösségbe járás és néhány rutinszerű napi imádság hívővé tesz és megtérni őszinte szívből, az két külön dolog. 

 

Ekkor indult a budaörsi gyülekezettel való kapcsolatom is, amikor egy kedves barátnő sokszori invitálására Jézus elvezetett közétek. Az út, amin azóta járok nem könnyebb, mint ezelőtt, de azt tudom, hogy nincs más elfogadható számomra; ezen a keskeny ösvényen akarok maradni. Azt kértem szolgálhassak az Úrnak valahogyan, kishitűen nem gondolva arra, hogy azonnal komolyan veszi szavaimat. Szinte rögtön jött a felkérés a Tiszteletes asszonytól a kuratóriumi elnökségre. 

 

Remélem, hogy épülésére fog szolgálni a munkám ennek a szerető közösségnek, aki magába fogadott és ahová mostmár férjem is tartozik Isten kegyelméből, köszönve a lelkészeink szájából hangzó ige erejének és a férfi körben tapasztalt összetartó krisztusi szeretetnek. Reménység szerint nyáron születik kislányunk, Jázmin, aki az Atya szeretetének újabb felfoghatatlan bizonysága számomra. 

Laci bácsi után az alapítványban tevékenykedni nagyon megtisztelő és hiszem, hogy feltöltő szolgálat lesz, hisz nemes a cél és nagyszerű a közösség. 

 

Isten áldjon mindannyiunkat, imádkozom értetek, kérlek imádkozzatok a szolgálatunkért!

 

 

 

Comments