2015 évi beszámoló

Segítsen, hogy segíthessünk!

A Pro Ecclesia Alapítvány a Budaörsi Református Egyházközséget támogató alapítvány. Mint ilyen szervezetnek - az Alapító Okiratban lefektetetteknek megfelelően, és a közhasznú alapítványokról szóló törvénnyel összhangban - fő tevékenységi területe a családsegítés, időskorúak gondozása és a fiatalok közötti hitéleti tevékenység támogatása.

Arról szeretnénk ezúton tájékoztatni a gyülekezetet, hogy ennek a célnak az érdekében mit és milyen eredménnyel tettünk 2015-ben. Az alapítványunk bevételekhez pályázati pénzek odaítélése útján, adományi befizetésekkel és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából juthat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan alapítványunk a tavalyi évben is pályázatot nyújtott be a Budaörsi Önkormányzathoz gyülekezeti csendeshét támogatására, zenei hangversenyek szervezésére, hitoktatásra, és a működési költségek fedezésére. A gazdasági nehézségek miatt az Önkormányzat támogatási célra fordítható pénzmennyisége összességében csökkent, ezért a mi alapítványunk támogatására –az elmúlt évekhez képest – kisebb összeget tudott nyújtani. Az odaítélt, és megkapott összeget csak erre a célra szabad fordítani, erről az Önkormányzat felé el kell számolni, amit ez év elején a programok részletes ismertetésével, számlamásolatokkal meg is tettünk.

Az elmúlt évben csendeshetünket Nagybörzsönyben, Malomkert Panzióban tartottuk. Az árak emelkedése, az általános anyagi nehézségek miatt úgy döntöttünk, hogy 2015-ben minden táborozó részvételi díját, és ezen túl minden 10 év alatti gyermek részvételét támogatjuk. 2 fő teljes egészében, és 3 fő fele részben ingyenesen jöhetett szociális rászorultság okán.

Budaörs zenei kínálatát több nyilvános, ingyenes zenei programmal színesítette gyülekezetünk. 2015. december 20-én adventi hangversenyre került sor. Róbert György blockflötén, Szabó István lanton, Hugauf Sára blockflötén régi magyar kódexek dallamait, Dowland, Vallet, Corelli, Vivaldi, Telemann műveket adtak elő.

2016. január 24-én Újévi hangversenyt szerveztünk a Református templomban. A koncerten barokk és romantikus zeneművek szólaltak meg. Az előadók: K. Tamás Judit – fuvola, Ulicska Sára – fuvola, Nyírő Gábor – orgona. A fellépő művészek tiszteletdíját, apróbb ajándékokat fedezte a kapott támogatás.

Az itt részletezett zenei programok letölthetők és meghallgathatók a Budaörsi Református Egyházközség honlapjáról, www.refbudaors.hu.

Év végén a jól teljesítő hittanos gyerekek jutalomkönyveket kaptak ajándékba. A támogatásul kapott pénzből fedeztük ezeknek a könyvek beszerzését, az apró karácsonyi ajándékokat, valamint az oktató munkához év közben felhasznált könyvek, segédanyagok vásárlását.

2015-ben is kaptunk támogatást a működési költségeink fedezésére. Ezt az összeget a könyvelési díj egy részének fedezésére használtuk. Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összegeket az alapítvány alapító okiratában leírt célokra, családsegítésre, idősgondozásra, fiatalok közötti hitéleti tevékenység elősegítésére fordíthatjuk. A kapott összeget egy éven belül el kell költeni, és erről a NAV felé kell elszámolni.

Mindezeknek megfelelően az elmúlt évben a következő karitatív jellegű tevékenységeket végeztük:

- A családi napok, tanévzáró tanévkezdő istentiszteletek utáni szeretetvendégség anyagi terheinek egy részét vállaltuk

- A tél beállta előtt tüzelőt vásároltunk két idős, beteg testvérünknek, akinek szűkös anyagi lehetőségei miatt ez nagy segítséget jelentett.

- Mostanra már hagyománnyá vált, hogy karácsony előtt szeretetcsomagot juttatunk el a rászoruló családoknak, testvéreknek. Így történt ez tavaly is, amikor 11 család kapott ily módon élelmiszercsomagot, vagy vásárlási utalványt.

- Nehéz anyagi helyzetbe került testvérünk terheit igyekeztünk csökkenteni.

- Kántoraink áldozatos, önzetlen munkáját igyekeztünk meghálálni.

- A gyülekezet idős, nyugdíjas testvérei részére vitamint vásároltunk.

Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen adományaikkal, befizetéseikkel mindezt lehetővé tették.

Ha valakit szeretné megtekinteni a befizetések, kifizetések részletes elszámolását, a kuratórium szívesen áll rendelkezésére.

Amennyiben módjuk van rá, kérjük, hogy ebben az évben is segítsék adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat, és ezen

keresztül a Budaörsi Református Egyházközséget.

Pro Ecclesia Alapítvány számlaszáma:11742173-20011765

Adószáma: 19182315-1- 13

Köszönettel: a Pro Ecclesia Alapítvány Kuratóriuma

Comments