2013 évi beszámoló

Segítsen, hogy segíthessünk!

 A Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány a Budaörsi Református Egyházközséget támogató alapítvány. Mint ilyen szervezetnek - az Alapító Okiratban lefektetetteknek megfelelően, és a közhasznú alapítványokról szóló törvénnyel összhangban - fő tevékenységi területe a családsegítés, időskorúak gondozása és a fiatalok közötti hitéleti tevékenység támogatása.

Arról szeretnénk ezúton tájékoztatni a gyülekezetet, hogy ennek a célnak az érdekében mit és milyen eredménnyel tettünk 2013-ban.

Az alapítványunk bevételekhez pályázati pénzek odaítélése útján, adományi befizetésekkel és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából juthat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan alapítványunk a tavalyi évben is pályázatot nyújtott be a Budaörsi Önkormányzathoz gyülekezeti csendeshét támogatására, zenei hangversenyek szervezésére, hitoktatásra, és a működési költségek fedezésére.

Az odaítélt, és megkapott összeget csak erre a célra szabad fordítani, erről az Önkormányzat felé el kell számolni, amit ez év elején a programok részletes ismertetésével, számlamásolatokkal meg is tettünk.

Az idei évben Csendeshetünket Bózsván a Kőbérc Panzióban rendeztük.

A résztvevők száma 55 felnőtt és 14 gyermek volt. A támogatásnak köszönhetően 13 felnőtt, és 13 gyermek ingyenesen vehetett részt a táborba Önkormányzati támogatásból vásároltunk alapanyagot barkácsoláshoz a gyermekek részére, belépőjegyet vettünk a közelben meglátogatott Károlyi kastélyba.

 Budaörs zenei kínálatát több nyilvános, ingyenes zenei programmal színesítette gyülekezetünk.

 2013-ban  Budaörs zenei kínálatát két nyilvános, ingyenes zenei programmal színesítette gyülekezetünk.

 2013. november 17-én barokk hangversenyre került sor. Közreműködött Róbert György és Hugauf Sára blockflőtén, Szabó István lanton.

 A Budaörsi Advent programsorozatának részeként 2013. december 8-án fellépett templomunkban a Caprice vonósnégyes. Felhangzottak Corelli, Bach, Pachelbel, Mozart, Mascagni, Schubert, Csajkovszkij művei.

 A fellépő művészek részére átadott könyvutalvány, szerény ajándékok, virág költségét fizette alapítványunk a kapott támogatásból.

 Az itt részletezett zenei program letölthető és meghallgatható a Budaörsi Református Egyházközség honlapjáról, www.refbudaors.hu.

 Hittanos gyermekeink ősszel családjukkal a Sukorói Arborétumba kirándultak, a belépőjegyet az Alapítvány fedezte. Karácsony előtt együtt sütöttek mézes süteményt, barkácsoltak karácsonyi ajándékot. Itt a barkácsoláshoz felhasznált alapanyagokat fizettük ki.

Év végén a jól teljesítő hittanos gyerekek jutalomkönyveket kaptak ajándékba. A támogatásul kapott pénzből fedeztük ezeknek a könyveknek a beszerzését, valamint év közben az oktató munkához felhasznált könyvek, segédanyagok vásárlását.

 A karácsonyi ünnepélyen a gyerekek apró ajándékokat kaptak. Ennek beszerzését is a támogatásból fedeztük.

 Ebben az évben is kaptunk támogatást a működési költségek fedezésére. Ezt az összeget a könyvelési díj fedezésére használtuk.

 Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összegeket az alapítvány alapító okiratában leírt célokra, jelesül családsegítésre, idősgondozásra, fiatalok közötti hitéleti tevékenység elősegítésére fordíthatjuk. A kapott összeget egy éven belül el kell költeni, és erről NAV felé kell elszámolni. Mindezeknek megfelelően az elmúlt évben a következő karitatív jellegű tevékenységeket végeztük:

-        A nyári családi napon közös ebéden vehettünk részt. Ehhez az alapanyagokat, valamint az akkor elhangzott bábelőadás tiszteletdíját az alapítvány fizette.

-        A tél beállta előtt tüzelőt vásároltunk két idős, beteg testvérünknek, akinek szűkös anyagi lehetőségei miatt ez nagy segítséget jelentett.

-        Mostanra már hagyománnyá vált, hogy karácsony előtt szeretetcsomagot juttatunk el a rászoruló családoknak, testvéreknek. Így történt ez tavaly is, amikor 14 család kapott ily módon élelmiszercsomagot, vagy vásárlási utalványt.

-        A gyülekezet idős, nyugdíjas testvérei részére vitaminokat vásároltunk.

  

Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen adományaikkal, befizetéseikkel mindezt lehetővé tették.

 

Ha valaki szeretné megtekinteni a befizetések, kifizetések részletes elszámolását, a kuratórium szívesen áll rendelkezésére.

 

Amennyiben módjuk van rá, kérjük, hogy ebben az évben is segítsék adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat, és ezen keresztül a Budaörsi Református Egyházközséget.

 

Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány számlaszáma:11742173-20011765

Adószáma: 19182315-1-13

 

Köszönettel:

Pro Ecclesia Alapítvány Kuratóriuma

Comments