2012 évi beszámoló

Közhasznúsági melléklet a Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány 2012. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához

 

A Pro Ecclesia Alapítvány a Budaörsi Református Egyházközséget támogató alapítvány. Mint ilyen szervezetnek - az Alapító Okiratban lefektetetteknek megfelelően fő tevékenységi területe a családsegítés, időskorúak gondozása és a fiatalok közötti hitéleti tevékenység támogatása. Mindezek összhangban állnak a közhasznú alapítványokról szóló jogszabállyal. Az alapítvány kuratóriuma - összhangban az etikai elveinkkel - teljes mértékben térítésmentesen végzi tevékenységét.

Arról szeretnénk ezúton tájékoztatni a gyülekezetet és az Alapítvány támogatóit, hogy ennek a célnak az érdekében mit és milyen eredménnyel tettünk 2012-ben.

Az alapítványunk bevételekhez pályázati pénzek odaítélése útján, adományi befizetésekkel és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából juthat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan alapítványunk a tavalyi évben is pályázatot nyújtott be a Budaörsi Önkormányzathoz gyülekezeti csendeshét támogatására, zenei hangversenyek szervezésére, a hitoktatás dologi költségeinek támogatására, és a működési költségek fedezésére.

Az odaítélt, és megkapott összeget csak a megpályázott célokra szabad fordítani, erről az Önkormányzat felé el kell számolni, amit ez év elején a programok részletes ismertetésével, számlamásolatokkal sikeresen meg is tettünk.

Az idei évben csendeshetünket Szilvásváradon a Lipicai szállodában rendeztük.

Az árak emelkedése, az általános anyagi nehézségek miatt úgy döntöttünk, hogy ebben az évben minden résztvevőt támogatunk, ezért minden táborozó részvételi díjának kb. 10 %-át támogatásából fedeztük. Ezen kívül 6 felnőtt és 2 gyermek ingyenesen vehetett részt a táborban. A gyermekek barkácsolásához szükséges anyagokat és a kulturális program belépőjét is az önkormányzati támogatásból fedeztük.

 

Budaörs zenei kínálatát egy nyilvános, ingyenes zenei programmal színesítette gyülekezetünk.

Az új évet köszöntő gordonka- zongora hangversenyen, amelyre 2013. január 13-án került sor, Várhegyi Lajos és Szekér Bernadett lépett fel. A kapott támogatás a fellépő művészek tiszteletdíját fedezte. A bemutatott zenei program letölthető és meghallgatható a Budaörsi Református Egyházközség honlapjáról, www.refbudaors.hu

 

Év végén a jól teljesítő hittanos gyerekek jutalomkönyveket kaptak ajándékba. A támogatásul kapott pénzből fedeztük ezeknek a könyvek beszerzését, valamint az év közben az oktató munkához felhasznált könyvek, segédanyagok vásárlását. A karácsonyi ünnepélyen a gyerekek apró ajándékokat kaptak ajándékba. Ennek beszerzését is az önkormányzati támogatásból fedeztük.

 

Ebben az évben ismét kértünk és kaptunk támogatást a működési költségek részleges fedezésére, amit a könyvelési díj kifizetésére használtuk fel.

 

Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összegeket az alapítvány alapító okiratában leírt célokra, jelesül családsegítésre, idősgondozásra, fiatalok közötti hitéleti tevékenység elősegítésére fordíthatjuk. A kapott összeget egy éven belül el kell költeni, és erről a NAV felé kell elszámolni.  Mindezeknek megfelelően az elmúlt évben a következő karitatív jellegű tevékenységeket végeztük:

-        Gyógyszert vásároltunk egy speciális kezelést igénylő, a gyülekezetben rendszeresen szolgáló testvérünknek.

-        Szerény támogatással fejeztük ki köszönetünket gyülekezetünk ifjú kántorának szolgálataiért, amit hétről-hétre végez az istentiszteleteken.

-        A tél beállta előtt tüzelőt vásároltunk két idős, beteg testvérünknek, akinek szűkös anyagi lehetőségei miatt ez nagy segítséget jelentett.

-        Mostanra már hagyománnyá vált, hogy karácsony előtt szeretetcsomagot juttatunk el a rászoruló családoknak, testvéreknek. Így történt ez tavaly is, amikor 14 család kapott ily módon segítséget.

-        A gyülekezet idős, nyugdíjas testvérei részére Béres cseppet, C vitamint vásároltunk.

-        A Vasárnapi Ifjúsági Szövetség tanfolyamán részt vett három testvérünk, akik részvételi díját Alapítványunk fedezte.

-        Idős testvérünk lakhatatlanságig leromlott lakását gyülekezetünk újította fel. Alapítványunk a felújítás során keletkezett bontási hulladék elszállíttatásával járult hozzá ehhez a karitatív tevékenységhez.

 

Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen adományaikkal, befizetéseikkel mindezt lehetővé tették.

 

Ha valakit szeretné megtekinteni a befizetések, kifizetések részletes elszámolását, a kuratórium szívesen áll rendelkezésére.

 

Amennyiben módjuk van rá, kérjük, hogy ebben az évben is segítsék adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat, és ezen keresztül a Budaörsi Református Egyházközséget.

 

Pro Ecclesia Alapítvány számlaszáma:11742173-20011765

Adószáma: 19182315-1-13

 

Köszönettel:

Pro Ecclesia Alapítvány Kuratóriuma

 

Comments