2011 évi beszámoló

Segítsen, hogy segíthessünk!

 

A Pro Ecclesia Alapítvány a Budaörsi Református Egyházközséget támogató alapítvány. Mint ilyen szervezetnek - az Alapító Okiratban lefektetetteknek megfelelően, és a közhasznú alapítványokról szóló törvénnyel összhangban - fő tevékenységi területe a családsegítés, időskorúak gondozása és a fiatalok közötti hitéleti tevékenység támogatása.

Arról szeretnénk ezúton tájékoztatni a gyülekezetet, hogy ennek a célnak az érdekében mit és milyen eredménnyel tettünk 2011-ben.

Az alapítványunk bevételekhez pályázati pénzek odaítélése útján, adományi befizetésekkel és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából juthat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan alapítványunk a tavalyi évben is pályázatot nyújtott be a Budaörsi Önkormányzathoz gyülekezeti csendeshét támogatására, zenei hangversenyek szervezésére, hitoktatásra, és a működési költségek fedezésére.

Az odaítélt, és megkapott összeget csak erre a célra szabad fordítani, erről az Önkormányzat felé el kell számolni, amit ez év elején a programok részletes ismertetésével, számlamásolatokkal meg is tettünk.

Az idei évben Csendeshetünket Szilvásváradon a Lipicai szállodában rendeztük.

Az árak emelkedése, az általános anyagi nehézségek miatt úgy döntöttünk, hogy ebben az évben minden résztvevőt támogatunk, ezért minden táborozó részvételi díjának kb. 20 %-át támogatásából fedeztük. Ezen kívül 3 felnőtt, 5 gyermek ingyenesen vehetett részt a táborban.

 

Budaörs zenei kínálatát több nyilvános, ingyenes zenei programmal színesítette gyülekezetünk.

Az első koncerten, amelyre 2011. december 11-én került sor, a Budapesti Hárfa Duó lépett fel. Földesi Lajos (hegedű), Kocsis Andrea (hárfa) Saint-Saens, Veracini, Donizetti, Rossini darabokat adtak elő.

 

2012. január 22-én különleges zenei élményben lehetett részünk, amikor Fülep Márkot ( fuvola) Varasdy Dávidot (vibrafon) hallgathattuk meg, akik újév köszöntő koncertjükön barokk zenét adtak elő. Közreműködött még a Leopold Mozart Zeneiskola fuvolaegyüttese.

A fellépő művészek tiszteletdíját fedezte a kapott támogatás. 

 

Az itt részletezett zenei programok letölthetők és meghallgathatók a Budaörsi Református Egyházközség honlapjáról, www.refbudaors.hu

 

Ősszel a hittanos gyerekek a Csiki Pihenőparkban töltöttek el együtt egy kellemes, játékos, beszélgetős délutánt. A résztvevők számára a belépődíjat a támogatásból fizettük.  Év végén a jól teljesítő hittanos gyerekek jutalomkönyveket kaptak ajándékba. A támogatásul kapott pénzből fedeztük ezeknek a könyvek beszerzését, valamint az év közben az oktató munkához felhasznált könyvek, segédanyagok vásárlását. Az oktatás minőségének emelése céljából CD lemez lejátszására is alkalmas magnetofon vásárlását segíthettük a támogatás jóvoltából.

 

A karácsonyi ünnepélyen a gyerekek apró ajándékokat kaptak ajándékba. Ennek beszerzését is a támogatásból fedeztük.

 

Ebben az évben kaptunk először támogatást a működési költségek fedezésére. Ezt az összeget a könyvelési díj fedezésére használtuk.

 

Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összegeket az alapítvány alapító okiratában leírt célokra, jelesül családsegítésre, idősgondozásra, fiatalok közötti hitéleti tevékenység elősegítésére fordíthatjuk. A kapott összeget egy éven belül el kell költeni, és erről APEH felé kell elszámolni.  Mindezeknek megfelelően az elmúlt évben a következő karitatív jellegű tevékenységeket végeztük:

-        Alapítványi pénzből fizettük a gyülekezetben önkéntes munkát végző „munkatársak”-nak rendezett szeretetvendégséget.

-        Gyógyszert vásároltunk rászoruló testvérünknek.

-        2011. április 16. került sor Váray-Major Zsófia (zongora) Váray Péter (cselló) koncertjére. Alapítványunk fedezte a fellépő művészek tiszteletdíját.

-        Szerény támogatással fejeztük ki köszönetünket gyülekezetünk kántorának szolgálataiért, amit hétről-hétre végez az istentiszteleteken.

-        A tél beállta előtt tüzelőt vásároltunk két idős, beteg testvérünknek, akinek szűkös anyagi lehetőségei miatt ez nagy segítséget jelentett.

-        Mostanra már hagyománnyá vált, hogy karácsony előtt szeretetcsomagot juttatunk el a rászoruló családoknak, testvéreknek. Így történt ez tavaly is, amikor 14 család kapott ily módon segítséget.

-        A gyülekezet idős, nyugdíjas testvérei részére Béres cseppet, C vitamint vásároltunk.

-        A karácsonyi ünnepségen apró ajándékot kaptak a gyerekek.

 

 

Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen adományaikkal, befizetéseikkel mindezt lehetővé tették.

 

Ha valakit szeretné megtekinteni a befizetések, kifizetések részletes elszámolását, a kuratórium szívesen áll rendelkezésére.

 

Amennyiben módjuk van rá, kérjük, hogy ebben az évben is segítsék adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat, és ezen keresztül a Budaörsi Református Egyházközséget.

 

Pro Ecclesia Alapítvány számlaszáma:11742173-20011765

Adószáma: 19182315-1-13

 

Köszönettel:

Pro Ecclesia Alapítvány Kuratóriuma

Comments