2010 évi beszámoló

Segítsen, hogy segíthessünk!

 

A Pro Ecclesia Alapítvány a Budaörsi Református Egyházközséget támogató alapítvány. Mint ilyen szervezetnek - az Alapító Okiratban lefektetetteknek megfelelően, és a közhasznú alapítványokról szóló törvénnyel összhangban - fő tevékenységi területe a családsegítés, időskorúak gondozása és a fiatalok közötti hitéleti tevékenység támogatása.

Arról szeretnénk ezúton tájékoztatni a gyülekezetet, hogy ennek a célnak az érdekében mit és milyen eredménnyel tettünk 2010-ben.

Az alapítványunk bevételekhez pályázati pénzek odaítélése útján, adományi befizetésekkel és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából juthat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan alapítványunk a tavalyi évben is pályázatot nyújtott be a Budaörsi Önkormányzathoz gyülekezeti csendeshét támogatására, zenei hangversenyek szervezésére, és hitoktatásra.

Az odaítélt, és megkapott összeget csak erre a célra szabad fordítani, erről az Önkormányzat felé el kell számolni, amit ez év elején a programok részletes ismertetésével, számlamásolatokkal meg is tettünk.

Ennek a támogatásnak hála, 13 felnőtt, 2 fiatal, és 4 gyermek teljes mértékben, 1 gyermek fele részben ingyenesen vehetett részt a Pénzesgyőrben megrendezett csendeshéten, valamint az étkezések tápértékét, vitaminmennyiségét emeltük zöldség, gyümölcs, sajt, egyebek vásárlásával.

A Csendeshét résztvevői a délelőtti előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken kívül látogatást tettek Zircen, megtekintették az Apátságot, az Arborétumot, ellátogattak Pápára, ahol jártak a Református Kollégiumban, a Március 15. téri református templomban. Kirándultak a Bakony gyönyörű tájain, bibliai vetélkedőn vehettek részt. Az utolsó este pedig tábortüzet gyújtottak, szalonnát sütöttek.

A múzeumi belépőket az alapítvány fedezte. A bibliai vetélkedő győztesei csokoládé jutalomban részesültek .

Budaörs zenei kínálatát több nyilvános, ingyenes zenei programmal színesítette az elmúlt évben a Budaörsi Református Gyülekezet.

Az első koncerten, amelyre 2010. október 24-én került sor, a Hajna zenekar lépett fel. Csuvas, avar, tatár, mongol és tuvai „rokon népek” érdekes dallamai hangzottak el. Műfaját tekintve rögtönzött keservesek, balladák, altatók, indiai bhajanokat és regösénekeket hallgathattunk ezen az izgalmas koncerten.

 

2010. november 28-án muzsikált templomunkban Jäger Éva és Tokodi Gábor, akik advent első vasárnapján Dowland, Monteverdi, Purcell, Schütz műveivel örvendeztették meg a hallgatóságot.

 

Budaörsön, a Templom téren minden adventi szombaton ünnepélyesen gyújtják meg az esedékes gyertyát, és ekkor mindig más felekezet szolgál énekléssel. A reformátusokra december 11-én került sor..

A koncertek utáni szeretetvendégség költségét, a közreműködőknek adott kisebb ajándékok összegét az alapítvány fizette a támogatás összegéből.

Az itt részletezett zenei programok letölthetők és meghallgathatók a Budaörsi Református Egyházközség honlapjáról, www.refbudaors.hu

 

Advent egyik hétvégéjén a gyülekezetünk gyermekei mézeskalácsot sütöttek, apró ajándékokat készítettek. Év végén a jól teljesítő hittanos gyerekek jutalomkönyveket kaptak ajándékba. A támogatásul kapott pénzből fedeztük ezeknek a könyvek beszerzését, valamint az év közben az oktató munkához felhasznált könyvek, segédanyagok vásárlását.

 

A karácsonyi ünnepélyen a gyerekek apró ajándékokat kaptak ajándékba.

 

 

Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összegeket az alapítvány alapító okiratában leírt célokra, jelesül családsegítésre, idősgondozásra, fiatalok közötti hitéleti tevékenység elősegítésére fordíthatjuk. A kapott összeget egy éven belül el kell költeni, és erről APEH felé kell elszámolni.  Mindezeknek megfelelően az elmúlt évben a következő karitatív jellegű tevékenységeket végeztük:

-        Alapítványi pénzből fizettük a gyülekezetben önkéntes munkát végző „munkatársak”-nak rendezett szeretetvendégséget

-        Elosztó adtunk anyagi segítséget, ami Istentiszteletek, zenei események alkalmával a hangosítást szolgálja

-        Tanulmányi támogatásban részesítettük gyülekezetünk teológusát

-        Támogatásban részesítettük júniusig gyülekezetünkben szolgáló beosztott lelkészt, valamint a gyülekezet kántorát

-        A tél beállta előtt tüzelőt vásároltunk idős, beteg testvérünknek, akinek szűkös anyagi lehetőségei miatt ez nagy segítséget jelentett.

-        Mostanra már hagyománnyá vált, hogy karácsony előtt szeretetcsomagot juttatunk el a rászoruló családoknak, testvéreknek. Így történt ez tavaly is, amikor 14 család kapott ily módon segítséget.

-        A gyülekezet idős, nyugdíjas testvérei részére Béres cseppet, C vitamint vásároltunk.

-        A karácsonyi ünnepségen apró ajándékot kaptak a gyerekek.

 

Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen adományaikkal, befizetéseikkel mindezt lehetővé tették.

 

Ha valakit szeretné megtekinteni a befizetések, kifizetések részletes elszámolását, a kuratórium szívesen áll rendelkezésére.

 

Amennyiben módjuk van rá, kérjük, hogy ebben az évben is segítsék adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat, és ezen keresztül a Budaörsi Református Egyházközséget.

 

Pro Ecclesia Alapítvány számlaszáma:11742173-20011765

Adószáma: 19182315-1-13

 

Köszönettel:

Pro Ecclesia Alapítvány Kuratóriuma

Comments