2020 évi beszamoló

Az Alapítvány 2020. évi tevékenységélnek ismertetése 

A Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány 1992-ben, az alapítók szándéka szerint az alábbi célokra jött létre:

·         a budaörsi református hitélet támogatása, családsegítés, időskorúak gondozása az egyházközség területén, fiatalok közötti hitéleti és missziós tevékenység végzése

·         a hitélet gyakorlásához szükséges, a gyermekek hitoktatására és a felnőtt egyháztagok gyülekezeti alkalmainak tartására szolgáló helyiségek biztosítása és fenntartása,

·         a budaörsi református imaház szükségleteknek megfelelő átalakítása.

 Az Alapítványt 1998-ban a Pest Megyei Bíróság az 1997. évi CLVI. törvény 22. §. /1/ bekezdése alapján közhasznúsági nyilvántartásba vette. Az Alapítvány működéséhez szükséges pénzügyi forrást a személyi jövedelemadó felajánlható 1%-os összege és egyéni befizetések fedezik, ami esetileg kiegészül pályázati forrásokkal. Az alapítvány valamennyi munkatársa teljesen ingyen, mindenféle térítés és ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját.

Hogy alapítványunk a hatályos pénzügyi és számviteli törvényeknek megfelelő módon végezze tevékenységét, szakképzett könyvelőt alkalmazunk. Néhány okmánybélyegen és postai költségen kívül a könyvelés költsége merül fel csupán a működés során. Ez számunkra jelentős tételt jelent, mert támogatás nélkül az SZJA 1%-ából általában befolyó összegnek körülbelül a felét felemésztené.

Az idei minden szempontból nehéz, a Covid vírus által erősen korlátozott évben is támogattuk a rászoruló családokat, időseket, a gyermekek között szolgáló hitoktatókat.

A rászoruló családoknak vásárlási utalványt juttattunk el Karácsony előtt, valamint C, D vitamint vásároltunk az idős testvéreinknek, és a vírusveszélynek különösen kitett hitoktatóknak.

 

Comments